lunes, 22 de abril de 2013

T10 Medi: Els paisatges d'Europa i els d'Espanya

Europa és un continent amb paisatges molt contrastats.  De nord a sud del territori trobem: unes muntanyes d'escassa altitud i altres de molt elevades, àmplies planes i una costa molt retallada.

A continuació, trobaràs una presentació on ens ensenya els principals accidents geogràfics d'Europa.

En Google maps podem vore tot el relleu d'Europa, sols has de clicar en allò que vulgues saber.

Clica en la imatge per anar a GoogleMapsAra que hem repassat una miqueta el contingut, eres capaç de jugar al següent joc? 
A vore quant encertes!


jueves, 18 de abril de 2013

T10 Mates: Base y altura de triángulos y paralelogramos

Recuerda que tenemos que estar muy atentos a como usamos la regla, la escuadra y el cartabón para que los polígonos nos salgan tal y como queramos. Si necesitas repasar algunos aspectos, puedes ir a la siguiente entrada del blog: T10 Mates: Figuras planas


Ahora vamos a ver la base y la altura de los triángulos. En esta imagen puedes ver todas las alturas que se pueden obtener en los triángulos:Ahora veremos cómo hacer la base y la altura de paralelogramos. En esta imagen vemos las alturas que tienen los paralelogramos:
Ahora en la siguiente página puedes comprobar todo lo aprendido.
T10 Mates: Figuras planas

Las figuras planas están representadas en muchas situaciones de la vida diaria. A continuación tienes una clasificación de algunas de ellas, los triángulos y los cuadriláteros.
¿Cuáles de las figuras planas reconoces de tu vida diaria?


A continuación tienes unas páginas dónde seguir aprendiendo y practicando con las figuras planas.


miércoles, 17 de abril de 2013

T10 Lengua: Los enlaces

Los enlaces son palabras cuya función es unir o relacionar dos palabras o grupos de palabras. Tenemos dos clases de palabras que funcionan como enlaces: las preposiciones y las conjunciones.
En el esquema siguiente las tienes todas:
Para seguir aprendiendo y practicando, entra en las siguientes páginas.


jueves, 11 de abril de 2013

T9 Lengua: Uso de la V

Para repasar cuándo ponemos "v" entra en las siguientes páginas.Ahora en estas tres páginas encontrarás juegos para practicar
¿Quién ha ganado?T9 Mates: División de un decimal entre un decimal

Este es el tercer tipo de división que podemos tener con decimales, donde tenemos en el divisor y en el dividendo, números decimales.


Tenemos que tener en cuenta cuántos decimales tenemos en el divisor para así multiplicar por la unidad seguida de tantos ceros como decimales tengamos. Y también multiplicaremos el dividendo por la misma cifra.

Para practicar este tipo de divisiones y repasar las anteriores, entra en las siguientes páginas:Páginas para repasar los tres tipos de divisiones:

¿Qué tipo de divisiones os resultan más fáciles?


T9 Cono: La representació de la TerraDes de l'antiguitat, les persones van dibuixar el territori on vivien. Així van nàixer els mapes. Des de llavors fins als nostres dies, han canviat molt.

     
Anem a aprendre què és la representació del terreny, les escales i els paral·lels i meridians.

Per començar amb la representació del terreny clica en les següents pàgines:

Recorda que en els mapes representem la realitat d'una forma reduïda, per fer-lo, usem l'escala. Tenim l'escala gràfica i l'escala numèrica.